รถเมล์สาย 65 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 65 ไม่จอดรับคน เวลาประมาณ 10:51:24 สถานที่หน้ากรมสรรพาวุธทหารบก ป้ายทะเบียน 12-08-09(7-50487) โบกรถก่อนถึงป้ายประมาณ 20 เมตร ไม่จอด แถมขับออกเลนขวามีคนอยู่บนรถประมาณ 10-11 คน ไม่ใช่รถเสียแน่นอนครับ แบบนี้ควรจะลงโทษยังไงดีครับ ผมไปทำงานสายเพราะรถคันนี้เลยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ