รถเมล์สาย 63 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร ป้ายตรงข้ามตลาดพงษ์เพชร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย63 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร สาย63ทั้งสองคัน!ติด เวลาประมาณ 16.40 ป้ายตรงข้ามตลาดพงษ์เพชร คันแรกไม่จอด ขับออกเลนนอกไปเลย คันที่สอง โบกแล้วไปจอดเลยป้ายไปไกล จึงวิ่งตาม(เพราะพลาดคันแรกไป ไม่อยากพลาดอีก)สุดท้ายขับออกไปเลย ไม่ได้ขึ้นซักคัน มันจะมากเกินไปแล้วนะคะ คนขับมีปัญหาผิดปกติมากมายหรือคะ? *ฝนก็ตก!* ผู้โดยสารรอแล้ว ก็ไม่ยอมจอดให้ขึ้น สร้างความลำบาก จ่ายเงินนะคะ ไม่ได้ขอขึ้นฟรี จะขับหนีไปทำไม หมายเหตุ ไม่ใช่สายเสริมหรือรถเข้าอู่ด้วยนะคะแค่คันสองเสริมลาดพร้าว บอกไว้เผื่อมาอ้างแก้ตัว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ