รถเมล์สาย 62 ไม่มีรถเลยเหรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอที่ป้ายเพบินจิตจะครบ 1 ชม. ไม่โผล่สักคัน หมายความว่าไง รถติด หรือ ไม่มีรถ หรือ ...

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ