รถเมล์สาย 59 ครีมแดง (12-0732, 1-40527) ออกเลนขวา ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 59 ครีมแดง (12-0732, 1-40527) ออกเลนขวา ไม่จอดป้ายเมเจอร์รัชโยธินขาออกไปรังสิต ในวันที่ 29 เมษมยน พ.ศ. 2567 เวลา 7:57น. โดยมีผู้หญิงเป็นผู้ขับ อยากจะให้ทางผู้เกี่ยวข้องอบรมสั่งสอนการปฏิบัติงานของคนขับรถและการบริการให้ดีกว่านี้ค่ะ เพราะคนขับไม่มองที่ป้ายรถเมล์เลย และก็ออกเลนขวาก่อนถึงป้ายไปเลยค่ะ ซึ่งที่ป้ายรถเมล์มีคนรออยู่ตั้งหลายคนค่ะ การที่ไม่มีคนลงจากรถเมล์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนขึ้นนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนกรณีนี้อีกจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)