รถเมล์สาย 556 ไม่จอดรับพระสงฆ์ วิ่งขวาตลอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สายที่ 556 หมายเลขข้างรถ 6-55188 เลขทะเบียนรถ 12-5874 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลาโดยประมาณ 11.50 - 12.05 น. ให้โยมขับดักหน้าตั้งแต่แถวตลิ่งชัน ดักโบก 2 ป้าย ไม่จอดรับพระสงฆ์ เห็นแต่ไม่รับ วิ่งขวาตลอด จนต้องไปดักอีกทีที่สายใต้ใหม่ ถึงจะได้ขึ้น รบกวนช่วยเช็คให้ด้วยว่าช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ขับคือใคร และขอให้ดำเนินการ สอบสวน และลงโทษทางวินัยตามเห็นสมควร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ