รถเมล์สาย 556 ไม่จอดป้าย ตรงข้าม ซ.ชัยพฤกษ์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 556 ทะเบียน 12-5874 ไม่จอดป้าย ตรงข้าม ซ.ชัยพฤกษ์ (จอดป้ายให้คนลง / ไม่จอดป้ายให้คนขึ้น) เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันเสาร์ที่ 25 ม.ค.63

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ