รถเมล์สาย 556

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 556 ไปวัดไร่ขิง ไม่จอดป้าย มหาลัยมหิดล อ้างว่าปกติคนไม่ขึ้น เป็นบ้าป้ะคะ ผู้โดยสารเรียนทำไมไม่จอด แล้วก็ต้องวิ่งข้ามไปอีกเลน จะโดนรถชนตายเอา อบรมพนักงานด้วยนะคะ ทั้งคนขับและกระเป๋า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.556 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ