รถเมล์สาย 544

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 544 เลิกวิ่งไปถึงพระราม 2 แล้ว ทำไมยังมีการส่งข้อมูลใน Google Map อยู่คะ เอาออกได้ไหม ทำให้แนะนำเส้นทางผิดๆ รอนานก็ไม่มีมา ช่วยประสานงานให้ด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ