รถเมล์สาย 543

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 19.50 น.โบกมือเรียกรถเมล์คันนี้ ตรงแ้ายแยก คปอ โบกตั้งไกลไม่จอดเลย ทั้งๆที่มันเป็นป้ายรถเมล์ก็ควรจะชะลอความเร็วหน่อยป้ะ แล้วนานๆมาที ช่วยอบรมพนักงานทีค่ะ ไม่ใช่สักแต่จะขับรถเมล์หัดมองดูบ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลการอบรมพนักงานโดยรวม ให้หยุดรับส่งตามเครื่องหมายหยุดรถอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ