รถเมล์สาย 543ก ไม่จอดรับป้ายก่อนถึงวัดเขมาฯ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
27/09/61 เวลาประมาณ 17.20 น. รถเมล์สาย 543ก. ทะเบียน 12-2398 เลขข้างรถ 1-3021 ขับเร็วมาทางเลนส์ขวาสุด ไม่จอดรับป้ายก่อนถึงวัดเขมา และช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่นถขาดระยะ บวกกับฝนพึ่งหยุดตกหนัก แล้วผู้โดยสายต้องรอรถคันต่อไปที่จะมาอีก 1 ชม. ข้างหน้านี้หรอคะ แย่มากคะ เจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.543ก. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ