รถเมล์สาย 543ก รอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ใช้เวลารอรถนานมากในช่วงเย็นขาไปท่าน้ำนนท์ ซึ่งคงความช้าเหมือนเดิม 50+ นาที ควรเร่งปรับปรุง ถ้ารถเมล์ไม่มีประโยชน์ รถส่วนตัวคงมีประโยชน์กว่า เมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ขึ้นรถเมล์ อาชีพนี้คงจะลดน้อยลง อยากให้แก้ไข อีกทั้งยังไม่สามารถคาดคะเนคำนวณเวลาในการขึ้นรถกับการนัดหมายในแต่ละครั้งได้เลย ถ้าอยากให้เลิกใช้บริการก็ยินดีคะ แต่คนขับ กระเป๋ารถเมล์ อัธยาศัยดีมาก