รถเมล์สาย 543ก ขับรถไม่เคารพกฎจราจร ทำให้รถติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 14 กค. เวลา 8:02 น. ที่แยกประชานุกูล ขับรถมาจอดขวางช่องเลนซ้ายผ่านตลอดทำให้รถที่ตามมาติดเป็นทางยาว ได้ส่งสัญญาณเสียงเตือนแต่ก๋ไม่ได้ขยับหลบ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 12-2348 หมายเลขรถ 1-3013 ได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน สามารถส่งเมลมาขอเป็นหลักฐานประกอบ อยากให้ช่วยดำเนินการตักเตือนเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหารถติด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ