รถเมล์สาย 543

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 543 รอนานมากยิ่งช่วงเช้า 7-8.00 am ควรเป็นช่วงที่ต้องมีรถเมล์เยอะ ยังไงช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง เราจะแจ้งไปยังเขตการเดินรถที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อใหผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.