รถเมล์สาย 542 ทะเบียน 13-4009 ควันขาวมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 542 ทะเบียน 13-4009 ควันขาวมาก พบเห็นบนถนนพญาไท 16.00 น. หน้ามาบุญครอง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 542 ควันขาวนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงสภาพรถก่อนนำออกบริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ