รถเมล์สาย 538 ไม่ยอมรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
โบกรถเมล์สาย 538 เลขประจำรถ 16-4326 530-2 เวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบนาที ป้ายฝั่งตรงข้ามธนินทร 2-3 ครั้งก่อนรถจะถึงป้ายแต่ไม่ยอมจอดทั้งที่อยู่เลนซ้าย ไม่ยอมชะลอเหยียบคันเร่งไปเลยไม่รับผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)