รถเมล์สาย 529 เลิกวิ่งแล้วรึป่าวครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอนานมาก รอเป็นชั่วโมง หรือว่ามีรถน้อยครับ?

เรียนท่านผู้ร้แง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 529 รถน้อยคอยนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ