รถเมล์สาย 524

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสายที่ป้าย ถนนพระอาทิตย์ ทุก 7.45 นาทีจะมาก่อนเวลาเพื่อรอเวลานี้ แต่สายนี้วิ่งเร็วและไม่ค่อยรับผู้โดยสารตรงถนนพระอาทิตย์ เพราะยืนแค่คนเดียวเลยไม่จอดรับหรอคะ วันนี้ 3/2/2015 เป็นอีกเหมือนเดิม 7.45 นาที โบกแล้วไม่จอด ถ้าจะขับรถรับเงินเดือนไปวันๆ หรือจะรับแค่คนเยอะๆ ก็ไม่น่าวิ่งเป็นรถเมล์สาธารณะนะคะ เก็บไว้อยู่บ้านเถอะคะ