รถเมล์สาย 524 มีน้อยเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เลิกงานห้าโมงครึ่งแต่กลับถึงบ้านค่ำทุ่มครึ่งสองทุ่มทุกวันเพราะรถสาย524 และ59 มีน้อยมากรอรถเป็นชั่วโมงตลอดเลย รบกวนแก้ไขด้วย

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียนสาย 524,54 มีรถน้อยเกินไปทำให้ผู้โดยสารเสียเวลารอนาน จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการสาย 524 ให้ตรวจสอบระยะเวลาการปล่อยรถและจัดเดินรถให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลมา