รถเมล์สาย 524 ผู้ขับรถโดยสารมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 รถเมล์สาย 524 มีปากเสียงกับคนขับรถกระบะแถวเสนา ซึ่งผู้ขับรถโดยสารสาย 524 มีการพกมีด และได้นำมีดติดตัวลงไปทะเลาะกับคนขับรถกระบะ และเนื่องจากคนขับอยู่ในอารมณ์ที่โกรธทำให้ไม่สนใจผู้โดยสารที่กำลังจะลงจากรถออกรถในขณะที่ผู้โดยสารกำลังจะลงจากรถและเบรกอย่างรุนแรงซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรจะเกิดขึ้น และทางขสมกควรมีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องนี้

เรียนทา่นผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 524 พขร.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ