รถเมล์สาย 52 เลขที่ 1-24E(28) ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 52 เลขที่ 1-24E(28) ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร วันที่ 11/4/2567 เวลาประมาณ 15.40 น. ป้ายรถเมล์ตรงข้ามหมู่บ้านสี่ไชยทอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)