รถเมล์สาย 516 กดกริ่งก่อนถึงป้าย แต่ไม่จอดป้ายที่จะถึง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรถเมล์สาย 516 ผู้โดยสารกดกริ่งก่อนถึงป้ายที่ตัวเองจะลง แต่รถเมล์สายดังกล่าวไม่จอดป้ายหน้าที่จะถึง ทั้งๆที่กดกริ่งก่อน คนขับไม่มีสติ หรอค่ะ หรือไม่ได้ยินเสียงกริ่ง ถึงไม่จอด กรุณาปรับปรุงด้วยนะคะ เสียเวลาเดินทางค่ะ หรืออยากจะเพิ่มเสียงกริ่งให้ดังกว่านี้จะได้ยินชัดๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ