รถเมล์สาย 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่1 พ.ย. 62 เวลาประมาณ 13.45-13.50 น. ขึ้นรถเมล์สาย 515 ทะเบียน 13-1710 ที่หน้า รพ.เด็ก หลังจากนั้นน่าจะเลยแยกรามาฯ มา ไม่แน่ใจ ก็มีผู้โดยสารขึ้นรถมา กระเป๋ารถเมล์ก็เก็บค่าโดยสารตามปกติ แต่มีคนนึงที่ไม่ได้เก็บ ผู้โดยสารคนนั้นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีม่วงและกางเกงสแลคสีดำอายุน่าจะประมาณ 50-60 ได้ พอกระเป๋ารถเมล์เห็นหน้าก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินเลยไปไม่ได้เก็บค่าโดยสาร เลยอยากสอบถามว่า เราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และเรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวน หากผลการสอบสวนพนักงานกระทำความจริงมีโทษขั้นไล่ออก ตามระเบียบข้อบังคับองค์การ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณที่แนะนำบริการ