รถเมล์สาย 515 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย515 ป้ายศาลแขวง พอรถมาก็รีบลุกขึ้นโบกให้จอด แต่รถเมล์ไม่จอดเทียบ วิ่งเลยไปต่อหน้าไม่คิดลดความเร็วด้วยซ้ำ ไม่ทราบว่าไม่เห็นป้ายหรืออย่างไร ถ้าเป็นพนักงานใหม่ก็พอเข้าใจ แต่ถ้าไม่สังเกตว่าป้ายมีผู้โดยสารต้องการขึ้นอยู่ก็ขอรบกวนให้พิจารณาปรับปรุงการให้การบริการด้วยค่ะ เหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ