รถเมล์สาย 510 ไม่เข้าจอดป้ายบางเขน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันท้ 21 ก.ย 2562 เวลา 07.07 น. รถประจะทางสาย 510 ไม่เข้าจอดป้ายบางเขน รบกวนจอดให้ตรบทุกป้ายไม่ใช่วิ่งออกเลนขวา คนยืนรอเต็มป้าย รบกวนอบรมพนักงานขับรถให้ตามกฎระเบียบด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ