รถเมล์สาย 510 ไม่จอดป้ายวัดเสมียรขาออก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 510 ไม่จอดป้ายวัดเสมียรขาออก ผู้โดยสารบนรถ ไม่ถึง 10 คนด้วยซ้ำ แต่ขับชิดเลนใน ทุกครั้งที่โบกรถไม่มีท่าทีที่จะจอดรับผู้โดยสารเลยแม้แต่น้อยเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ