รถเมล์สาย 5092 7

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 509 อู่บรมฯ-หมอชิต ช่วงเวลา 7.00-9.00 น. โดยส่วนมากมีแต่รถเสริมที่สิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ลัยสมรภูมิ รถที่ไปถึงหมอชิตมีน้อยกว่ามาก ทำให้ผู้ที่ต้องเดินทางไปไกลกว่าอนุสาวรีย์ต้องคอยรถนาน ซึ่งส่งผลให้เข้างานสายหรือส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารในด้านอื่นๆ รบกวนปรับปรุงบริการการปล่อยรถและการกำหนดปลายทางของรถเมล์ให้เท่าเทียมและสม่ำเสมอ หรือหากมีทางแก้ไขระบบติดตามรถ (จีพีเอส/แอพพลิเคชั่นบอกตำแหน่งรถเมล์ ขสมก.) ก็ควรทำให้ทราบว่ารถแต่ละคันมีปลายทางที่ใด เพื่อผู้โดยสารจะได้ไม่ต้องรอนานและวางแผนการเดินทางของตนเองได้ถูกต้อง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ