รถเมล์สาย 503 ไม่เข้าป้ายเมืองเอกช่วงเช้ามืด (ประมาณ 05.00น.)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเช้ามืดมองไม่ค่อยเห็นสายรถเมล์ว่าเลขอะไร แถมรถเมล์สาย 503 ไม่ยอมเข้าป้าย ชอบวิ่งเลนขวา ทั้งๆ ที่ช่วงเช้ารถก็ไม่ติด ซึ่งนานๆ จะมาสักคัน ทำให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน ช่วยแจ้งให้รถเมล์ของ ขสมก. ทุกคันวิ่งเข้าป้ายด้วยค่ะ โดยเฉพาะสาย 503 ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ