รถเมล์สาย 503 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:15 น. รถเมล์ปรับอากาศ สีน้ำเงิน สาย 503 เลขที่ 16-2429/1-70359 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ ตรงข้ามกองปราบปราม โดยผมได้โบกเรียกก่อนรถถึงป้าย รถเมล์มีการเปิดไฟเลี้ยวเพื่อที่จะจอด แต่เนื่องจากขับมาด้วยความเร็ว เลยขับผ่านไปด้วยความเร็ว ดังนั้นจึงร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอบรม ตักเตือน เพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักหน้าที่ของตัวเอง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก และมีการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ