รถเมล์สาย 50 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ผู้เกี่ยวข้องครับ เนื่องจากใช้บรการ รถเมล์เป็นประจำ ป้ายตรงข้ามจามจุรีสแควร์ สาย 50 เป็นอะไรไม่รุ้ ถ้ามีรถซ้อนกันมา จะออกขวา ตลอดไม่เข้าป้าย สังเกตุเกือบทุกคัน ถ้าเช้าก็จะได้วิ่งตามไปขึ้น คือรอนานครับ กว่าจะได้ขึ้นแต่ก็รอ แต่พอมาถึงก็ออกขาวตลอด จึงรบกวนพิจรณาปรับปรุงด้วยครับ เรียนมาเพื่อปรับปรุงครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ