รถเมล์สาย 49 หัวลำโพงมาช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 49 แต่ละคันทำไมมันมาช้ามากๆ ผู้โดยสารคอยเยอะเลย รถก็น้อยผ่านอยู่สายเดียวจากต้นทางไปปลายทาง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนิการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ