รถเมล์สาย 49 ช่วงคนเลิกงานจะปล่อยรถช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา 17:30 แถวสามเสน ไม่ค่อยมีสาย49วิ่ง รอเป็นชม กว่ารถจะมา ก่อนหน้านี้ปล่อยรถถี่มาก พอถึงเวลานี้ทีไร รถไม่มีสักคัน สายอื่นวิ่งผ่านไปหลายคันมาก แต่49 ไม่มี มันเกิดอะไรขึ้นกับการปล่อยรถช่วงเวลานี้หรอ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ