รถเมล์สาย 47

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสายเมล์สาย 47 รอตั้งแต่ 5 โมง จนปัจจุบันนี้ยังไม่ผ่านมาสักคันเดียวดีเลย์นานไปไหมครับ 2 ชม. กว่ายังไม่ผ่านสักคันเดีบว ควรปรับเวลาเดินรถใหม่นะครับ หากเป็นอยู่แบบนี้ผู้บริโภคคงไม่ได้ดีใจอะไรในด้านการบริการเท่าไหร่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 47 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ