รถเมล์สาย 47 จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 47 ป้ายทะเบียน 11-9371 หมายเลขข้างรถ 4-80361 ไม่จอดรับผู้โดยสารเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.27 บริเวณป้ายรถเมล์ซอยแม้นศรีมุ่งห้าไปยังโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยรถคันดังกล่าวได้ขับอยู่เลน 3 จึงไม่สามารถชิดซ้ายเข้าป้ายได้ทัน คนขับจึงขับผ่านป้ายดังกล่าวไปเลยโดยไม่จอดรับผู้โดยสารที่ยืนรออยู่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท และจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ