รถเมล์สาย 46-19 ทะเบียน11-6581 ไม่ยอมส่งผู้โดยสารเพราะแข่งกับรถเมล์สาย365 สิ้นสุดการสนทนา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่3มีนาคม2559 เวลา17:50น. รถเมล์สาย46 เลขข้างรถ46 19 ทะเบียน11-6581 ไม่ยอมจอดส่งผู้โดยสารที่ป้าย บางนา-ตราด19 ทั้งๆที่กดกริ่งตั้งแต่ผ่านป้ายก่อนหน้า เพราะรถวิ่งขวาสุด พยายามขับรถแข่งกับรถเมล์สาย365 และเมื่อกดกริ่งยังมีการด่าสวนกลับมาด้วย ทำให้ต้องมาลงรถเมล์ที่ป้ายต่อมาคือป้ายเซ็นทรัลบางนา

เรียนท่านผู้ร้อง ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อความสดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ