รถเมล์สาย 45 ไม่จอดป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถที่ณุสาวรีย์ แล้วจะลงป้าย รพ.พญาไท2 ซึ่งผู้โดยสาร คนแรกกดกริ่ง จะลง แล้วจะลงด้วย แต่รถสาย 45 ไม่จอดตรงป้าย เลยป้าไป2 ป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ