รถเมล์สาย 42 ครีม-แดง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์มีน้อยมาก และรอนานมากกว่าจะออกจากอู่ คือถ้าคิดจะรถเมล์ฟรี ก็ควรจะปรับปรุงให้มีแผนหรือตารางเวลารถออกให้เป็นเวลา ไม่ใช่ตามใจคนขับ ดิฉันเสียภาษีนะคะ ก็มีสิทธิที่จะใช้บริการ! หรือถ้าไม่เต็มใจจะขับ ก็ควรจะมีรถวิ่งให้ประช่าชน ดิฉันยินดีที่จะจ่ายเงิน แต่ควรปรับปรุงการให้บริการให้ดีกว่านี้นะคะ ปรับปรุงด้วยค่ะ ขอบคุณ