รถเมล์สาย 40 ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
40 / 4-39 16-8216 4-39 (17)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)