รถเมล์สาย 4

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 4 (ปอ.) รหัสหลังรถ 4038 เวลาประมาณ 07:35 นาฬิกา จอดป้ายศึกษานารี แต่ไม่รับคน วิ่งรถออกไปเลยมีคนจะขึ้นประมาณ 3-4 คน ฝากแจ้งด้วยครับคนจำเป็นต้องโดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ตอบ.สาย145 ลงที่แยกพัฒนาการต่อสาย 206 ผ่านเลยครับหรือสอบถามเพื่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ