รถเมล์สาย 39

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 39 หมายเลขข้างรถ 23-176 ขับจี้รถคันหน้า ปาดซ้ายปาดขวา ขับรถได้เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารและรถร่วมถนนมาก นอกจากนี้ยังไม่จอดบางป้ายขับขึ้นสะพานข้ามแยกรัชโยธิน (หรือเป็นนโยบายเพราะที่ผ่านมาก็พบหลายคันและไม่ใช่สายนี้สายเดียว) ฝากตรวจสอบคนขับด้วย อีกทั้งเคริ่องแบบพนักงานเก็บเงินเสื้อผ้าไหล่ขาดเห็นสายเสื้อในเด่นมาก (เปลี่ยนชุดฟอร์มหรือครับ)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ