รถเมล์สาย 39 สีชมพู เปิดเพลงบนรถเสียงดัง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 15.30 น ได้นั่งรถเมล์สาย 39?สีชมพูจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงตึกช้าง โดยบนรถเมล์ได้เปิดเพลงเสียงดังมาก ไม่มีความเกรงใจต่อผู้ใช้บริการ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ จากเรื่องร้องเรียน กรณี รถเอกชนร่วมบริการสาย 39 เปิดเพลงเสียงดังมากโดยไม่เกรงใจต่อผู้โดยสารที่อยู่บนรถนั้น ขสมก.ได้รับทราบแล้ว หากแต่เรื่องที่ร้องเรียนมาข้อมูลไม่ชัดเจน โดยไม่ได้ระบุวันที่พบ เบอร์ ทะเบียนรถให้มาด้วย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหาผูู้กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ