รถเมล์สาย 38

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อเวลาประมาณเกือบสองทุ่มครึ่ง ป้ายตรงซอยคาวบอย สาย 38 มาติดกัน 2 คัน โบกแล้วไม่จอดสักคัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)