รถเมล์สาย 37 จอดก่อนป้าย และไม่จอดที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 20:05 น. รถเมล์สาย 37 เบอร์ 13-0949 / 5-45064 จอดก่อนถึงป้ายวัดจักรวรรดิ เนื่องจากสาย 8 คันหนึ่งจอดอยู่ด้านหน้า จากนั้น รถก็วิ่งออกไปเลยโดยไม่จอดรับที่ป้ายอีกครั้ง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ