รถเมล์สาย 34 พนักงานไม่เตือนให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 34 เที่ยวสุดท้ายของวันที่ 31 มกราคม 2564 มีผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยที่คุยโทรศัพท์ตลอดการเดินทาง แต่พนักงานกลับไม่เตือนผู้โดยสารคนดังกล่าว เป็นการหละหลวมเรื่องการป้องกันโรคโควิด อยากรบกวนให้กวดขันพนักงานให้มากกว่านี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ