รถเมล์สาย 32 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 32 ต้นทาง: อู่ท่าอิฐ ปลายทาง: วัดโพธิ์ (ท่าเตียน). ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ รายละเอียดรถ สาย 32 หมายเลข 32 12-0223 7-50222 เวลาประมาณ 16:30 น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ