รถเมล์สาย 3 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนเวลาประมาณ 16.40 น. รถเมลย์สาย 3 ขับมาทางคลองสานไปหมอชิตไม่เข้าป้ายวัดสามพระยา เขตพระนคร เนื่องจากมีรถจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารก่อนหน้าตรงป้าย 2 คัน คนขับรถไม่ยอมเข้าป้ายตีรถออกด้านขวาไปทันที ซึ่งมีผู้โดยสารยืนรอตรงป้ายและทำการโบกรถ และกระเป๋ารถเมล์เห็นแต่ไม่สนใจ ทำให้ผู้โดยสารต้องยืนรอรถคันต่อไปอีกครึ่งชั่วโมง ขอให้ทางขสมกตรวจสอบและแก้ไขด้วยค่ะ อีกประเด็นระเบียบของ ขสมก ถ้าผู้โดยสารยื่นนอกป้ายจะไม่รับ ผู้โดยสารก็ปฏิบัติตามยื่นตรงป้าย ดังนั้น เมื่อคุณออกระเบียบตัวนี้มาคุณก็ต้องกำชับให้รถเข้าป้ายทุกคัน ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ