รถเมล์สาย 3 ไม่จอดป้ายค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 3 ทะเบียนรถ 11-9775 เลขข้าง 8-50063ไม่จอดที่ป้าย bts สะพานควายทางออก 2 ตอนเวลา 1.19 ค่ะ รถวิ่งเลนขวาและไม่เข้าจอดป้ายค่ะ รถก็ว่าง ถ้าจะไม่จอดก็ไม่ต้องวิ่งให้บริการค่ะ ห่วยแตกระบบนส่งประเทศนี้ ยังไงฝากจัดการด้วยนะคะ ไม่ใช่รับเรื่องแล้วส่งๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ