รถเมล์สาย 29 ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 29 คันสีแดงไม่ยอมจอดป้ายรถเมล์ที่อยู่ใต้ทางด่วน ซึ่งเป็นป้ายที่สองถัดจากสถานีหัวลำโพง หลายคันมาก แทบนับคันได้ ที่จะจอดตามป้าย ช่วงเวลาตอนเจ็ดโมงครึ่งของทุกวัน แล้วผมต้องไปทำงานสาย เพียงเพราะคนขับรถเมล์ไร้คุณภาพ ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ มันถูกต้องหรอครับ วันนี้ อังคารที่ 6 มีนาคม 2561 มี 29 ถึง2 คันติดกัน ไม่ยอมจอดป้าย ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ ผมทนมานานแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 29 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี เข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ