รถเมล์สาย 28 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ยืนรอรถเมล์ที่ป้ายรัชดาภิเษก 36 โบกมือเรียกรถให้จอดก็ไม่จอด รถเมล์สาย 28 ขี่ผ่านไปเลย แล้วรถเมล์ก็ไม่วิ่งเข้าเลน 1 ด้วยวิ่งเลน 2

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)