รถเมล์สาย 27 ขับรถผาดโผด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 24 ป้ายทะเบียน I2-9222 ขับรถผาดโผน​ ปาดไปปาดมารีบไปไหนก็ไม่รู้ กริ่งเสียกดแล้วไม่ดังก็ไม่ยอมจอดให้ผู้โดยสารลง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)