รถเมล์สาย 26 ก ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 26 ก ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสารวิ่งมาทางขวาสุด พอถึงป้ายมีผู้โดยสารโปกมือให้จอดก็ไม่ยอมเข้าป้ายมารับผู้โดยสาร รอคันต่อไปก็เป็นแบบนี้อีก คือไม่ยอมจอดป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร หรือเป็นรถเมล์พรีเลยไม่จำเป็นต้องรับ ไม่ทราบว่าจะมาวิ่งทำไม่เมื่อไมอยากจะรับผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ